Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir:

Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: Oruç hariç, Âdemoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükâfatını ben vereceğim. Oruç, ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri, oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa “Ben oruçluyum” desin. Bu canı bu tende tutan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah’a kavuştuğu andır.

(B1904 Buhârî, Savm, 9; M2706 Müslim, Sıyâm, 163)

Bu metin Buhârî’nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de:

Oruçlu, yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir, mükâfatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe (hasene) on misli ecir vardır, buyrulmuştur.

(B1894 Buhârî, Savm, 2)

Müslim’in rivayetinde şöyle denilmiştir:

Âdemoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene/iyilik, on mislinden yedi yüze kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki: Yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir, onun mükâfatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır: Biri iftar ettiği ân, diğeri de Allah’a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

(M2707 Müslim, Sıyâm, 164)

Sehl b. Sa’d’dan (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle demiştir:

Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet gününde oradan ancak (dünyadayken) oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. ‘Oruçlular nerede?’ diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

(B1896 Buhârî, Savm, 4; M2710 Müslim, Sıyâm, 166)

Ebû Saîd el-Hudrî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir:

Allah, kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü, bu oruç sayesinde cehennem ateşinden yetmiş senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

(M2711 Müslim, Sıyâm, 167; B2840 Buhârî, Cihâd, 36)

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav):

Ramazanın faziletine inanarak ve mükâfatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır, buyurmuştur.

(B37 Buhârî, Îmân, 28; M1779 Müslim, Müsâfirîn, 173)

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav):

Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da bağlanır, demiştir.

(M2495 Müslim, Sıyâm, 1; B1899 Buhârî, Savm, 5)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir