Cündüb b. Abdullah’tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesi altındadır. Allah, himayesine karşılık sizden bir şey de istemez! Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa, (bu ağır bedele güç yetiremez ve) Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

(M1494 Müslim, Mesâcid, 262)

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Müslüman Müslümanın kardeşidir; ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak, Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.

(T1927 Tirmizî, Birr, 18)

Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur.

Sizden biri, kendisi için istediği bir şeyi, kardeşi için de istemedikçe, iman etmiş olmaz.

(B13 Buhârî, Îmân, 7; M170 Müslim, Îmân, 71)

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bunlar; selâm almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamükâllah (Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin.) demektir.

(B1240 Buhârî, Cenâiz, 2; M5650 Müslim, Selâm, 4)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir