Hz. Ali şöyle buyurmuştur: “Kim dosdoğru bir ölçekle ölçülmek ve hayırlara nail olmak isterse şu âyetleri üç defa okusun: “Sübhâne Rabbike Rabbil-izzeti amma yasifün. Ve selâmun
ale’l murselîn. Ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemîn (Senin izzet sahibi Rabb’in onların isnat ettiği sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere (bizden) selam olsun!
Ve hamd âlemlerin Rabb’i olan Allah’a mahsustur)” (Sâffât/180-182).

Kaynak: Kenz I/222(İbn Zenceveyh, Terğib’inde).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir