Hz. Ali bir gün minbere çıkarak Allah’a hamd u senalar ettikten sonra ölüm ve ötesinden bahisle şunları söyledi: “Kabir şöyle der: “Ben vahşet ve yalnızlıklar eviyim. Benden sonra öyle bir gün gelecektir ki o gün çocuklar ihtiyarlar; büyükler akıllarını oynatıp sarhoş olurlar, gebe kadınlar çocuklarını düşürürler, O gün insanları Allah’ın azabının şiddetinden, sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Sonra Hz. Ali ağlamaya başladı ve etrafındaki müslümanlar da ağladılar.

Kaynak: Bidâye VIII/6 ( Esbağ b. Nebâte’den).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir