Ebû Zer (ra) anlatıyor:

“Hz. Peygamber’e (sav), ‘Hangi amel daha faziletlidir?’ diye sordum. ‘Allah’a inanmak ve O’nun yolunda cihad etmek.’ buyurdu.”

(B2518 Buhârî, Itk, 2)

Enes (b. Mâlik)’in rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin.”

(N3194 Nesâî, Cihâd, 48)

Zeyd b. Hâlid el-Cühenî’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri (savaş için) donatırsa kendisi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa o da savaşmış gibi olur.”

(M4902 Müslim, İmâre, 135; B2843 Buhârî, Cihâd, 38)

Amr b. Mâlik el-Cenbî diyor ki:

Fedâle b. Ubeyd bana Resûlullah’ın (sav) Veda Haccı’nda şöyle buyurduğunu nakletti: ‘…Mücahid, Allah’a itaat yolunda nefsi ile cihad edendir…’

(HM24458 İbn Hanbel, VI, 22)

Ebû Saîd el-Hudrî’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“En değerli cihad, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir.”

(İM4011 İbn Mâce, Fiten, 20; D4344 Ebû Dâvûd, Melâhim, 17)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir