Hz. Âişe’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Birlikte olacağınız eşler konusunda seçici davranın, denginizle evlenin. (Kızlarınızı da) emsalleriyle evlendirin.”

(İM1968 İbn Mâce, Nikâh, 46)

Ebû Hâtim el-Müzenî’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Dinini ve ahlâkını beğendiğiniz bir kimse size (dünür olarak) geldiğinde onu (kızınızla) nikâhlayın. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve bozgunculuk çıkar…”

(T1085 Tirmizî, Nikâh, 3)

Ali b. Ebû Tâlib’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) ona şöyle buyurmuştur:

“Ey Ali! Üç şeyi geciktirme: Vakti geldiğinde namazı (kılmayı), hazır olduğunda cenazeyi (defnetmeyi), dengini bulduğun zaman eşi olmayan kadını (evlendirmeyi).”

(T171 Tirmizî, Salât, 13; T1075 Tirmizî, Cenâiz, 73)

Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kadınla dört şeyden dolayı evlenilir: Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç. (Aksi hâlde) fakru zarurete duçar olursun!”

(B5090 Buhârî, Nikâh, 16)

Enes b. Mâlik’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sevgi dolu, doğurgan kadınlarla evleniniz. Çünkü ben kıyamet gününde peygamberlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.”

(HM12640 İbn Hanbel, III, 159)

Hz. Âişe’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Birlikte olacağınız eşler konusunda seçici davranın, denginizle evlenin. (Kızlarınızı da) emsalleriyle evlendirin.”

(İM1968 İbn Mâce, Nikâh, 46)

Ebû Hâtim el-Müzenî’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Dinini ve ahlâkını beğendiğiniz bir kimse size (dünür olarak) geldiğinde onu (kızınızla) nikâhlayın. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve bozgunculuk çıkar…”

(T1085 Tirmizî, Nikâh, 3)

Ali b. Ebû Tâlib’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) ona şöyle buyurmuştur:

“Ey Ali! Üç şeyi geciktirme: Vakti geldiğinde namazı (kılmayı), hazır olduğunda cenazeyi (defnetmeyi), dengini bulduğun zaman eşi olmayan kadını (evlendirmeyi).”

(T171 Tirmizî, Salât, 13; T1075 Tirmizî, Cenâiz, 73)

Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kadınla dört şeyden dolayı evlenilir: Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç. (Aksi hâlde) fakru zarurete duçar olursun!”

(B5090 Buhârî, Nikâh, 16)

Enes b. Mâlik’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sevgi dolu, doğurgan kadınlarla evleniniz. Çünkü ben kıyamet gününde peygamberlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.”

(HM12640 İbn Hanbel, III, 159)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir