Bismillahirrahmanirrahim

Ed-Dâî

1Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde
Said’den yetmiş dokuz emvat 2 bâ-âsâm âlâma.

Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş,
Beraber ağlıyor 3 hüsrân-ı İslâma.

Mezar taşımla pür-emvat enîndar o mezarımla
Revânım saha-i ukbâ-yı ferdâma.

Yakînim var ki, istikbal semâvâtı, zemin-i Asya
Bâhem olur teslim yed-i beyzâ-yı İslâma.

Zira yemin-i yümn-ü imandır,
Verir emn ü eman ile enâma.

Dipnot-1: Bu kıt’a onun imzasıdır.
Dipnot-2: Her senede iki defa cisim tazelendiği için, iki Said ölmüş demektir. Hem bu sene Said yetmiş dokuz senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki, bu tarihe kadar Said yaşayacak.
Dipnot-3: Yirmi sene sonraki bu şimdiki hali, hiss-i kablelvuku ile hissetmiş.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir