Bediüzzaman Said Nursi, İslam düşünürüdür ve İslam’ın modern dünyada anlaşılmasını ve yaşanmasını teşvik eden bir düşünce sistemine sahiptir. İmanın terakki etmesi, Nursi’nin eserlerinde sıkça vurguladığı bir konudur. İmanın terakki etmesi, kişinin imanının sürekli olarak derinleşmesi, olgunlaşması ve güçlenmesi anlamına gelir. İşte Bediüzzaman Said Nursi’nin iman terakkisi ile ilgili temel düşünceleri:

 1. İmanın Zamanla Gelişimi:
  • Nursi’ye göre iman, zaman içinde gelişen bir realitedir. İman, zamanla terakki ederek derinleşir ve kişinin hayatındaki etkisi artar.
 2. Aklın İmanı Güçlendirmesi:
  • Nursi, aklın imana hizmet etmesi gerektiğini savunur. Akıl, imanın temellerini anlamak, güçlendirmek ve savunmak için kullanılmalıdır.
 3. Şüphe ve Vesvesenin Üstesinden Gelme:
  • İmanın terakki etmesi için kişinin şüphe ve vesveselere karşı dirençli olması önemlidir. Nursi, bu tür zihinsel engelleri aşmanın, imanın güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtir.
 4. Amel ve İmanın Birlikteliği:
  • Nursi, imanın sadece kalpteki bir inanç olmadığını, aynı zamanda amel ile birlikte yaşanması gerektiğini vurgular. İman, kişinin davranışlarına yansıdıkça terakki eder.
 5. İmanın Hayatın Farklı Alanlarına Yayılması:
  • Nursi, imanın sadece ibadetle sınırlı olmaması gerektiğini, aynı zamanda sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda da etkisini göstermesi gerektiğini öne sürer.
 6. Kur’an ve Hadislerin Derinlemesine Anlaşılması:
  • Nursi, İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve Hadislerin derinlemesine anlaşılmasının, imanın terakkisine önemli katkılarda bulunacağını savunur. Bu, sürekli bir öğrenme ve düşünme sürecini gerektirir.
 7. Tefekkür ve Dua Pratiği:
  • Nursi, düzenli tefekkür ve dua pratiğinin, kişinin kalbinin Allah’a yönelmesini ve imanının terakki etmesini sağlayabileceğini öğretir.

Bediüzzaman Said Nursi’nin düşünceleri, imanın sürekli bir gelişim ve olgunlaşma süreci olduğunu vurgular. İmanın terakki etmesi, sadece bireyin kendi içsel gelişimiyle değil, aynı zamanda toplumsal, ahlaki ve pratik hayatta da kendini göstermesiyle ilgilidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir