Bediüzzaman Said Nursi, şüphe ve vesveselerin insanın imanını zayıflatabilecek önemli etkenler olduğunu kabul eder. Bu konuda Nursi’nin eserlerinde geçen bazı önerilere şu şekilde özetleme yapılabilir:

 1. İlim ve Bilgi Edinme:
  • Nursi, şüphe ve vesveselerle başa çıkmanın en etkili yolunun ilim ve bilgi edinmek olduğunu savunur. İslam’ın temel prensipleri hakkında sağlam bir bilgi sahibi olmak, kişinin aklındaki şüpheleri gidermeye yardımcı olabilir.
 2. Düşünceyi Pozitif ve İnşa Edici Şekilde Yönlendirme:
  • Şüpheler ve vesveseler negatif düşünce kalıplarına neden olabilir. Nursi, bu tür düşüncelerle başa çıkmanın yolu olarak düşünceyi olumlu ve inşa edici bir şekilde yönlendirmeyi önerir.
 3. Şüpheli Durumları İyi Anlama:
  • Nursi, kişinin şüpheli durumları iyi anlamasını ve objektif bir şekilde değerlendirmesini öğütler. İslam’ın öğretileriyle uyumlu olan bir bakış açısıyla, şüphelerin kaynağını ve doğasını anlamak önemlidir.
 4. Tevazu ve İstiğfar:
  • Tevazu, yani alçakgönüllülük, Nursi’nin öğretileri arasında önemli bir yer tutar. Kişi, bilgi sahibi olduğu konularda bile tevazu içinde olmalıdır. Ayrıca, Allah’a yönelik istiğfar (günahları affetme dileği) da önemli bir tavsiyedir.
 5. Dua ve Tefekkür:
  • Nursi, şüphe ve vesveselerle başa çıkmanın etkili bir yolu olarak dua ve tefekkürü önerir. Kalbi Allah’a yönlendiren, O’na güvenen ve O’na sığınan bir ruh hali, kişiyi şüphelerden arındırabilir.
 6. İslam Topluluğu ile İrtibat:
  • Nursi, İslam topluluğu içinde yer almanın, bilgi alışverişi ve destekleşme yoluyla şüphelerle başa çıkmada yardımcı olabileceğini öğütler. İslam bilginleri ve bilgili arkadaşlarla diyalog kurmak, şüpheleri paylaşmak ve çözüm bulmak açısından faydalı olabilir.
 7. Kendi İmanını Güçlendirme:
  • Nursi, şüphelerle başa çıkmanın en temel yolunun Risale-i Nur eserleriyle kendi imanını güçlendirmek olduğunu vurgular. İman, sağlam temellere dayandırılmalı ve düzenli olarak güçlendirilmelidir.

Bu öneriler, Bediüzzaman Said Nursi’nin şüphe ve vesveselerle başa çıkma konusundaki öğretilerinden sadece birkaçıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir