Hz. Âişe’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) çirkin isimleri değiştirirdi.

(T2839 Tirmizî, Edeb, 66)

İbn Ömer’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın en çok sevdiği isimleriniz Abdullah ve Abdurrahman’dır.”

(M5587 Müslim, Âdâb, 2)

Ebu’d-Derdâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Siz kıyamet günü kendi isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Öyleyse güzel isimler koyun.”

(D4948 Ebû Dâvûd, Edeb, 61)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir