91 yaşındaki Suriyeli müfessir Muhammed Ali es-Sabuni, Yalova’daki evinde vefat etti. İslam alimi Sabuni, İsmailağa cemaatine ziyaretleriyle de ülkemizde tanınan isimlerdendi, ayrıca eserlerinde Risale-i Nur’dan da istifade ettiği bilinmektedir. Yazdığı eserler hem ülkemizdeki üniversitelerde hem de dünyanın birçok yerinde okunmaktadır. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin.

Muhammed Ali es-Sabuni Kimdir?

1930 yılında Suriye’nin Halep şehrinde meşhur bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Şeyh Cemil, Halep’in öne çıkan âlimlerindendir. Dinî ilimleri babasından okudu. Suriye’nin ileri gelen âlimlerinden dersler aldı.

Şeyh Muhammed Necip Sirac, Şeyh Ahmed eş-Şemma, Şeyh Muhammed Said el-İdlibî, Şeyh Rağıb et-Tabbah, Şeyh Muhammed Necip Hiyata hocalarından bazılarıdır.

1954 yılında Ezher’den mezun oldu. El-Alimiyye diplomasını almaya hak kazandı. El-Alimiyye, günümüzdeki doktoranın muadilidir. Daha sonra ülkesi Suriye’ye dönerek sekiz yıl sürecek olan tedris faaliyetlerinde bulundu.

Daha sonra Suudi Arabistan’a göç etti. Burada Mekke-i Mükkerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ve Eş-Şeria Fakültesi’nde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti yirmi sekiz yıl devam etti. Bu uzun süre boyunca üniversite hocaları yetiştirdi ve Ümmü’l-Kura Üniversitesi’nde birçok klasik eserin tahkikini yaptı. (Kaynak: Risale Haber)

Safvetü’t-Tefâsîr, Et-Tibyân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsîri’t-Taberî bilinen eserlerinden bazılarıdır.

undefined

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir