HER FARZ NAMAZIN ARDINDAN

AYET-EL KÜRSİ OKUYANIN

CENNETE GİRMESİNE HİÇBİR MANİ YOKTUR!..

Peygamber Efendimiz’ ()

“Kim her farz namazın arkasında Ayet-el Kürsi’yi okursa,

onun cennete girmesine ancak ölüm mani olur.

(Yani ancak ölümün hünüz gelmemesi ona mani olurda ölünce cennete girer).” 

(Dürül Mensur)

Sonra, 33 defa;

“Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber” okuyanın

denizlerin adedi kadar hatası olsa günahları affedilir!..

Bir gün başta Ebu Zer olmak üzere muhacirlerin fakirleri

Peygamber Efendimiz’e () gelerek şöyle dediler:
‘Ya Resulallah! Varlık sahipleri yüksek dereceleri ve daimi nimetleri alıp gittiler.

Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar.

Ancak onlar sadaka veriyor biz veremiyoruz, onlar köle azâd ediyor, biz edemiyoruz.’
Peygamber Efendimiz ()

Peygamberimiz (asm) onlara şu müjdeyi verdi:
‘Ben size bir şey öğreteyim mi?

Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz.

Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz;

meğer ki sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar.’
Her kim namazın arkasından

otuz üç defa sübhanallah,

otuz üç defa elhamdülillah,

otuz üç defa da allahüekber derse ki

bunların hepsi doksan dokuzdur,

sonra yüzüncüde “lailahe illallahu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü

ve hüve alâ külli şey’in kadir” diyerek tamamlarsa,

hataları denizin köpükleri kadar dahi olsa günahları bağışlanır.” 

(Müslim)
Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahüekber zikirleri

namazın çekirdeği hükmündedirler. Ondandır ki namaz içerisinde çokça zikredilir.
Her bir namaz
hareketi arasında olan Allahuekber,

Cenab-ı Hakk’ın her şeyden üstün olduğunu ilan etmek ve O’na hürmet göstermektir.
Her rekâtta okunan Fatiha suresinde zikredilen Elhamdülillah kelimesi

Cenab-ı Hakk’ın ihsan ettiği dünya ve ahiret nimetlerine şükretmek demektir.
Rükûda ve secdede söylenen Sübhanallah kelimesi de

Rabbi her türlü kusur ve noksanlıktan uzak ve yüce tutmayı ifade eder.
Namazın sonunda da,

bu üç kelime otuz üçer defa tekrarlanarak

şu üç zikrin verdiği manalar tasdiklenmiş, böylelikle namaz tamamlanmış olur.

Namazlardan sonra okunan virdler vasıtasıyla kişi kendini manevi bir mecliste zikir halkasının içinde his eder.

“Sübhanallah, Sübhanallah” tesbihiyle

Peygamber Efendimizin()’in o zikir halkasının başı olduğu düşünür.

Arkasında yüz milyon Müslümanların da

bu zikri, tesbih ellerinde çektikleri manen hisseder…
O
()’, serzakirin Elhamdülillah emriyle

arkasındaki yüz milyon müridlerin de

“Elhamdülillah, Elhamdülillah” zikirleri çok geniş bir şükrü içine alır.
Sonra O Zat’()ın “Allahüekber” zikrini

başlatmasıyla o büyük cemaat O()’na iştirak eder.
Bu tesbihlerin arkasındaki duadan sonra لاَ اِلهَ اِلاَّاللَّهُ zikri otuz üç kere çekilir.

Sonra o büyük cemaat o zikir halkasının başı olan Zat-ı Ahmediye()’ye  yönelip 

اَلْفُ اَلْفِ صَلاَةٍ وَ اَلْفُ اَلْفِ سَلاَمٍ عَلَيْكَ ياَ رَسوُلَ للَّهِ diyerek

O()’nu bütün insanlar ve cinler adedince binler salât ve selam ile över.
Bu nuranî meclisin tahayyülü manevi çok büyük bir feyiz kazandırır.

“Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber,

ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyü’l-azîym.” denir

ve Ayetü’l-Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir:

Hadis-i şerifte vardır ki; “Her kim ki farz namazın akabinde

Âyetü’l-kürsî’yi okursa, bir sonraki namaza kadar Allah’ın korumasında olur.”

(Süleyman b. Ahmed et-Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebir)

33 Sübhânallâh,
33 Elhamdulillâh,
33 Âllâhu Ekber.

Tesbihlerden sonra:

“Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü

yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût,

biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi’l-masîyr.”

denir ve namazın duası yapılır.

Bu zikrin Buhari (1/214), Ibn-i Hibban (1/272), Tirmizi (189, 197, 385)’ de

Duâdan sonra;

Fa’lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namazından sonra 100 defa okunabilir) 

Lâ ilâhe illâllâh okunur.

Sonunda Muhammede’r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

Bab-ı Şefkat NUR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir