Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Zina eden kişi, hem mümin olup hem zina edemez. Hırsızlık eden kişi, hem mümin olup hem çalamaz. İçki içen kişi, hem mümin olup hem içki içemez. (Şayet mümin olduğu hâlde bunlardan birini yapacak olursa) tevbe kapısı açıktır.”

(M208 Müslim, Îmân, 104; B2475 Buhârî, Mezâlim, 30)

Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Kim bir karış (bile olsa) toprak çalarsa, kıyamet günü o yer, yedi kat hâlinde onun boynuna dolanır.”

(T1418 Tirmizî, Diyât, 21)

Abdullah b. Amr’ın işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim malını savunurken öldürülürse, o şehittir.”

(N4089 Nesâî, Muhârebe, 22; M361 Müslim, Îmân, 226)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir