Şeytan bir güç değildir. Yegane güç sahibi olan Rabbimiz tarafından fıtratımıza ekilen sayısız istidatların, artı ve eksilerin, elmaslaşma veya kömürleşmesine vesiledir.(Tin:4)

İlahi bir senaryonun bir parçasıdır. “İnsanlar birer madendir”. İmtihan fırınından geçerek: bir tarafta enbiya,evliya ve asfiyalar; diğer tarafta firavunlar, deccallar, süfyanlar olarak birbirinden ayrılmalarına bir vesiledir.

Sual: İnsanların çoğu bu hayat fırınından geçerken kömürleşiyor?

Cevap: Kemiyetin, keyfiyete(sayının, kaliteye) nispeti hiç hükmündedir. Bu fırından geçen Ebazer, Bilal ve daha nice yildizlaşanlara mukabil; su üstünde giden saman çöpü misali milyonlardan daha kıymetli olduğundan Rabbimiz onun tasallutuna izin vermiştir.

Nebi’nin(asm) talebesi olan o zatlar güneş gibi insanlığı aydınlatmaya devam etmekteler. Eğer Allah şeytanın görevine son verse, insanlığın terakkisi duracak; Bu özetin tafsilini “Lemalar’’ adlı eserin 13. Lem’asından okuyabilirsiniz.

İşte reçetemiz: “Ey ehl-i îman! Bu müdhiş düşmanlarınıza karşı zırhınız: Kur’an tezgâhında yapılan takvâdır. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Sünnet-i Seniyyesidir. Ve silâhınız, istiâze ve istiğfar ve hıfz-ı İlâhiyyeye iltîcadır (Risale-i Nur).

Selam. Rıza-i ilahi için eylemlere devam….

İsmail ŞENTÜRK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir