Resûlullah (sav) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on gününü itikâfta geçirmişti.

(Buhârî, İ’tikâf, 1)

Hz. Peygamber (sav), (Ramazan’ın) son on günü geldiğinde, ibadet hususunda gayretini daha da artırır, gecesini ihya eder ve ailesini de uyandırırdı.

(Buhârî, Leyletu’l-Kadr, 5)

İtikâfa giren, günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen gibi sevap yazılır.

(İbn Mâce, Sıyâm, 67)

Her kim inanarak ve karşılığını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.

(Buhari, Savm, 6)

Resûlullah (sav), Ramazan’ın son on gününde itikâfa gireceği yere çekilir ve; “Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on gününde araştırın” derdi.

(Buhari, Fadlu Leyleti’l-kadr, 3)

Kadir gecesini (Ramazan’daki) son yedi (gece) içerisinde arayınız.

(Ebu Davud, Şehru Ramazan, 5)

Hz. Âişe (ra) şöyle rivayet ediyor:

“Ey Allah’ın Resûlü! Kadir gecesi olduğunu bilirsem hangi duâyı okumamı tavsiye edersin?” dedim, bana “Şöyle de!” buyurdu: “Allah’ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin beni de affet.”

(Tirmizi, Deavât, 84)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir