Zan İle Konuşmamak

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Zan (ile konuşmak)dan sakının; çünkü zan, sözlerin en yalanıdır.”

(B5143 Buhârî, Nikâh, 46; M6536 Müslim, Birr, 28)


Muâviye’nin (ra) işittiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Müslümanların gizli hâllerini araştırmaya kalkışırsan, aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

(D4888 Ebû Dâvûd, Edeb, 37)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle demiştir:

Hasetten (kıskançlıktan) sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı (iyilikleri) yer bitirir.

(D4903 Ebû Dâvûd, Edeb, 44)

31 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2020 NurluHizmet

google play indir butonu türkçe.png
app store logo türkçe