Yağmur Nasıl Kur'an'a Uygun İstenir?

En son güncellendiği tarih: Oca 17


Yağmur duası, Allahtan yağmur nasıl istenir

İmam eş-Şe'bi anlatıyor: (Kıtlık devrinde) Hz. Ömer (r.a) (yağmur yağması için çıktı). İstiğfar etmeye başladı. Sadece istiğfar ediyordu. Dönünce orada bulunanlar: "Ey Mü'minlerin Emiri, yağmur duası için çıktınız, lâkin hiç dua yaptığınızı görmedik. Sadece istiğfar edip indiniz?!" dediler. Hz. Ömer: "İstediğiniz rahmeti, kendisiyle yağmurun indirildiği semâ anahtarlarıyla taleb ettim" buyurdu ve sözüne delil olarak şu âyet-i kerîmeleri okudu: "Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü o çok bağışlayıcıdır. (Mağfiret dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın." Nuh, 10-12 "Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin; sonra da O'na tevbe edin ki, üzerinize semâyı (yağmuru) bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın." Hûd, 90 Kaynak:Sünen'ül Beyhaki

208 görüntüleme0 yorum