Yüzer milyon başların feda oldukları bir kudsî hakikate, başımız dahi feda olsun.

Başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse zındıkaya ve dalalete teslim-i silah edip vatan ve millet ve İslâmiyet'e hıyanet etmem, hakikat-i Kur'an'a feda olan bu başımı zalimlere eğmem!


Şualar, Risale-i Nur


'Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir kudsî hakikate, başımız dahi feda olsun.' ile bizim nihayete kadar sebat edeceğimizi dava etmişiz. Bu davadan vazgeçilmez.


Mektubat, Risale-i Nur


Azîm hayırların müşkülatı çok oluyor. Müşkülat çoğaldıkça ehl-i himmet fütur değil, gayret ve sebatını ziyadeleştirir.


Barla Lahikası, Risale-i Nur


En ziyade yaralananlar, siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar, siperinde sebat edenlerdir.


Mektubat, Risale-i Nur


Yüzer milyon başların feda oldukları bir kudsî hakikate, başımız dahi feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız hakikat-i Kur'aniyeye feda olan başlar, zındıkaya teslim-i silah etmeyecek ve vazife-i kudsiyesinden vazgeçmeyecekler inşâallah!


Lemalar, Risale-i Nur

38 görüntüleme0 yorum