“UKDE-İ HAYATİYE” –HAYATIN ÇEKİRDEĞİ-

"Evet sıdk ve doğruluk İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir.

-Hayatın hayat çekirdeğidir!..-

Riyakârlık, fiilî bir nevi yalancılıktır.

Dalkavukluk ve tasannu-yalakalık-, alçakça bir yalancılıktır.

Nifak ve münafıklık, muzır bir yalancılıktır.

Yalancılık ise, Sâni-i Zülcelâlin kudretine iftira etmektir.”

(Hutbe-i Şamiye, Üçüncü Kelime.)


"Zira kizb, küfrün esasıdır.

Kizb(YALAN), nifakın birinci alametidir.

Kizb, kudret-i İlahiyeye bir iftiradır.

-Zira herşeyin ‘ol’ emriyle oluveren

Allah’ın yarattığı bir söze, bir işe, bir varlığa v.s…

yarattığı bir şeye yaratmadı veya yaratmadığı şeye yarattı demektir.-

Kizb, hikmet-i Rabbaniyeye zıttır.

Ahlak-ı aliyeyi tahrip eden, kizbdir.

alem-i İslamı zehirlendiren,

ancak kizbdir.

Alem-i beşerin ahvalini fesada veren, kizbdir.

Nev-i beşeri kemalattan geri bırakan, kizbdir…


Müseylime-i Kezzab ile emsalini alemde rezil ve rüsvay eden, kizbdir.

İşte bu sebeplerden dolayıdır ki,

bütün cinayetler içinde tel'ine,

tehdide tahsis edilen, kizbdir.

Bu ayet, insanları, bilhassa Müslümanları dikkate davet eder.

hayatın çekirdeği, ukde-i hayatiye, hayatın özü

Yol ikidir:

Ya sükut etmektir;

çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır.

Veya sıdktır; çünkü İslamiyetin esası, sıdktır.

İmanın hassası, sıdktır.