Soru-Himmet-

En son güncellendiği tarih: Oca 16

Takva Sahiplerine İlâhi İkram: "HİMMET"

Sünnet itikadın da Himmetin hakikati nedir..?


Himmet, kelime olarak, kıymetli, şerefli ve kıymetli yönelmek manasını taşıyor.

Kelime manasıyla düşündüğümüzde, her insanın azmettiği

ve gayretini yöneltiği bir hedefi mevcut.

İnsanların kimi sadece karnına, kimi de kalbine yöneliyor.

Herkesin kıymeti de yöneldiği şeye göre ölçülüyor.

"Gaye-i hayal olmazsa

veyahut nisyan veya tenâsi edilse,

ezhan enelere dönüp etrafında gezerler."-Hakikat çekirdekleri

İnsanın kıymetini tayin eden, mahiyetidir.

Mahiyetin değeri ise,

himmeti nisbetindedir.

Himmeti ise,

hedef ittihaz ettiği maksadın

–veya davanın- derece-i ehemmiyetine bakar.” –(İşaratü’l-İ’caz)

Kişinin kendini adamış olduğu şey, hak ve baki bir dava değilse,

zihin meşguliyeti nefs-i emaresinin enaniyet davasına döner,

artık oraya hizmet eder!..

Buradan hareketle, derdi yalnızca dünya olanın Allah katında hiçbir kıymeti olmaz...

Hedefi, gayesi Allah rızası olanın ise, kıymeti kelimelerle ölçülemez!...

İnsanlık, birbirine muhtaç bir halde yaratılmıştır.

Zayıflar güçlülere, fakirler zenginlere, hastalar doktorlara, cahiller alimlere muhtaç edilmiş; kendisine maddi-manevi imkan ve nimet verilenler de, onu muhtaçlara ulaştırmakla görevlendirilmiştir.

Zira; “Düstur-u teavünün şe'ni, birbirinin imdadına yetişmektir.

Dinin şe'ni uhuvvettir, incizaptır.”(12.söz)

Tasavvuf erbabına göre himmet;

“kulun kendisini veya başkasını bir hayra ulaştırmak, bir şerden korumak veya bir kemâli ele geçirmek için bütün ruhanî gücünü kullanarak kalbiyle Cenab-ı Hakk’a yönelmesidir.” (Cürcani)

Asrın iman konusunda Gavs-ı âzam’ı olan RİSALE-İ NUR’ bu hususta,

“Seyr-i sülûk-ü kalbî ile ve mücahede-i ruhî ile ve terakkiyât-ı mâneviye ile,

insan-ı kâmil olmak için çalışmak;

yani hakikî mü'min ve tam bir Müslüman olmak;

yani, yalnız surî değil, belki hakikat-i imanı ve hakikat-i İslâmı kazanmak;

yani, şu kâinat içinde ve bir cihette kâinat mümessili olarak,

doğrudan doğruya kâinatın Hâlık-ı Zülcelâline abd olmak