Sıdk (Doğruluk)'a Dâir


doğruluk ne demek ?

Sıdk, İslâmiyet'in üssü'l-esasıdır ve ulvi seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyle ise hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevî hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz.


Hutbe-i Şâmiye, Risale-i Nur


Sıdk ve doğruluk, İslâmiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir.


Hutbe-i Şâmiye, Risale-i Nur


Bu sıdk ve kizb, küfür ve iman kadar birbirinden uzak. Asr-ı saadette sıdk vasıtasıyla Muhammed aleyhissalâtü vesselâmın a'lâ-yı illiyyîne çıkması ve o sıdk anahtarıyla hakaik-i imaniye ve hakaik-i kâinat hazinesi açılması sırrıyla, içtimaiyat-ı beşeriye çarşısında sıdk, en revaçlı bir mal ve satın alınacak en kıymetli bir meta hükmüne geçmiş.


Hutbe-i Şâmiye, Risale-i Nur


Ahlâk-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikate yapıştıran ve o ahlâkı daima yaşattıran, ciddiyet ile sıdktır. Eğer sıdk kalkıp araya kizb girerse rüzgârlara oyuncak olan yapraklar gibi o adam da insanlara oyuncak olur.


İşârat-ül İ'caz, Risale-i Nur


Bir tane sıdk, bir harman yalanları yakar. Bir tane hakikat, bir harman hayalata müreccahtır.


Hakikat Çekirdekleri, Risale-i Nur


Her söylediğin doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değil.


Mektubat, Risale-i Nur


Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır.


Tarihçe-i Hayat, Risale-i Nur


Bir dane sıdk, yakar milyonla yalanı. Bir dane-i hakikat, yıkar kasr-ı hayali. Sıdk büyük esastır, bir cevher-i ziyalı.


Sözler, Risale-i Nur


En büyük ders, doğruluk yolunda ölümünü istihkar dersi vermektir.


Divan-ı Harb-i Örfî, Risale-i Nur