NEHR-İ RECEP

“(Muhakkak ki) Şüphe yoktur ki cennette

Receb ismi ile isimlenmiş bir nehir vardır.

(suyu) Sütten daha beyaz baldan daha tatlı.

Kim Receb ayın’ dan bir gün oruç tutarsa Cenab-ı Hak o kimseyi o nehirden sular!..” (Tefcirut tesnim s:193)

Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder.

Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.

7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır.

8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır.

10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir.

15 gün oruç tutana, bir münadi,

“Geçmiş günahların affoldu” der.

Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Receb ayında gemiye bindirdi.

O da, Receb ayını oruçlu geçirip

oradakilere oruç tutmalarını emretti.) [Taberanî]


Rebep Ayı

“Aziz, sıddık kardeşlerim!

“Bütün ruh u canımızla Receb-i Şerîfi’nizi

ve şuhûr-u selâse’nizi tebrik edip

Cenab-ı Erhamürrâhimîn’den niyaz ediyoruz ki;

hakkınızda ve hakkımızda seksen sene

bir manevî ömr-ü bâki kazandırmağa bu üç mübarek ayı vesile eylesin,

âmîn.”

“…Hem ehl-i dünya bidayette, iki sene zarfında iki âdi mektub yazdığımı çok gördü.

Hattâ şimdi bile, on veya yirmi günde

veya bir ayda bir-iki misafirin sırf âhiret için yanıma gelmesini hoş görmediler,

bana zulmettiler.

Benim Rabb-ı Rahîm'im ve Hâlık-ı Hakîm'im o zulmü bana merhamete çevirdi ki;

doksan sene manevî bir ömrü kazandıracak şu şuhûr-u selâsede,

beni bir

halvet-i mergubeye –istediğim yanlızlığa-

ve bir

uzlet-i makbuleye –özlemini çektiğim uzlete- çevirdi

(elhamdülillah âlâ küllihâl, dedim) İşte hal ve istirahatim böyle…”

Recep ayının önemi

“Bu şuhûr-u selâse çok kıymetdardır.

Leyle-i Kadr'in sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte,