Namazı Cemaatle Kılmanın Fazileti


cemaatle namaz kılmanın sevabı

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar.”

(B662 Buhârî, Ezân, 37; M1524 Müslim, Mesâcid, 285)


Ebû Hüreyre’nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır, diğer adımıyla bir günahı silinir.”

(N706 Nesâî, Mesâcid, 14; HM8240 İbn Hanbel, II, 320)


Ebû Saîd (el-Hudrî) tarafından rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Bir kişinin sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahit olun! Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurur: ‘Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder... (Tevbe Suresi, 18. Ayet)’”

(T2617 Tirmizî, Îmân, 8; İM802 İbn Mâce, Mesâcid, 19)


cemaatle namaz kılmak ne kadar sevap

Abdullah b. Ömer’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir.”

(B645 Buhârî, Ezân, 30; M1477 Müslim, Mesâcid, 249)


Ebû Mes’ûd anlatıyor:

“Resûlullah (sav) namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: ‘Düzgün durun, karışık durmayın ki kalpleriniz de karmakarışık olmasın!..’”

(M972 Müslim, Salât, 122)

27 görüntüleme0 yorum