Musîbetlere Nasıl Bakmalıyız ?Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dinî olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı Rahmanîdir.


Lemalar, Risale-i Nur


Nasıl ki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnunane dönerler. Öyle de çok zahirî musibetler var ki İlahî birer ihtar, birer ikazdır ve bir kısmı keffaretü'z-zünubdur ve bir kısmı gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir.


Lemalar, Risale-i Nur


En büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir.


Şualar, Risale-i Nur


Hem yüzer tecrübenle, ey sabırsız nefsim! Kat'î kanaatin gelmiş ki zahirî musibetler altında ve neticesinde, inayet-i İlahiye'nin çok tatlı neticeleri var.


Emirdağ Lâhikası, Risale-i Nur


Derece-i hararet gibi her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp, küçükteki derece-i nimeti görüp Allah'a şükretmeli. Yoksa isti'zam ile üflense şişer, merak edilse ikileşir; kalpteki misali, hayali, hakikate inkılab eder; o da kalbi döver.


Hakikat Çekirdekleri, Risale-i Nur


Musibet-i âmme, ekseriyetin hatasından terettüp eder. Musibet cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddimesidir.


Hakikat Çekirdekleri, Risale-i Nur


Âfatlar, zaaf-ı imandan neş'et eden hataların neticesidir.


Kastamonu Lahikası, Risale-i Nur


Musibetler, dergâh-ı İlahîye sevk etmek için birer kader kamçısıdır.


Barla Lahikası, Risale-i Nur


Maddî musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür.


Lemalar, Risale-i Nur


Musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette âciz ve zayıf insan ağlar fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı.


Mektubat, Risale-i Nur


Musibeti Allah'a şekva etmeli, yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi “Eyvah! Of!” deyip “Ben ne ettim ki bu başıma geldi?” diyerek, âciz insanların rikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır.


Mektubat, Risale-i Nur


Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta bela, bela değil belki bir lütf-u İlahîdir.


Lemalar, Risale-i Nur


Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle; adâvet musalahaya, husumet şakaya döner; adâvet küçülür, mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir.


Lemalar, Risale-i Nur

45 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2020 NurluHizmet

google play indir butonu türkçe.png
app store logo türkçe