Kişinin Kendi El Emeğiyle Geçinmeye Gayret Etmesi

Ebû Abdullah ez-Zübeyr b. Avvâm’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Birinizin ipini alarak dağa gidip, sırtında odun getirerek satması, Allah’ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

(B1471 Buhârî, Zekât, 50)


Mikdâm b. Ma’dîkerib’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

İnsan, elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud (as) da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

(B2072 Buhârî, Büyû’, 15)

35 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2020 NurluHizmet

google play indir butonu türkçe.png
app store logo türkçe