Kayıp Mal Bulmanın Sorumluluğu

Mutarrif b. Abdullah b. Şihhîr’in, babasından naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Bir Müslüman’ın yitirdiği buluntu mal, (bulanın elinde) bir ateş korudur.”

(İM2502 İbn Mâce, Lukata, 1)


İyâz b. Hımâr’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim yitik bir mal bulursa derhâl (onu emanetine aldığına dair) güvenilir bir veya iki kişiyi şahit tutsun. Bulduğunu gizleyip saklamasın. Sahibini bulursa derhâl ona teslim etsin. Sahibini bulamazsa bu, Allah’ın dilediği kimseye verdiği bir maldır.”

(D1709 Ebû Dâvûd, Lukata, 1)


Câbir b. Abdullah şöyle demiştir:

“Resûlullah (sav) kişinin bulduğu değnek, ip ve kamçı gibi şeyleri kullanmasına müsaade etti.”

(D1717 Ebû Dâvûd, Lukata, 1)


Zeyd b. Hâlid el-Cühenî’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kayıp bir hayvanı duyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi kaybolmuştur.”

(M4510 Müslim, Lukata, 12)

33 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2020 NurluHizmet

google play indir butonu türkçe.png
app store logo türkçe