Karaborsacılık


Ömer b. Hattâb’ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır, malını stoklayıp karaborsaya düşüren ise lânetlenir.”

(İM2153 İbn Mâce, Ticâret, 6)


Ma’kil b. Yesâr’ın hastalığı ağırlaştığında Ubeydullah b. Ziyâd onu ziyaret etmişti... (Ma’kil) dedi ki: “Dinle, ey Ubeydullah! Sana Resûlullah’tan (sav) sadece bir ya da iki kere işitmediğim (daha fazla duyduğum) bir söz söyleyeceğim. Resûlullah’ı (sav) şöyle derken işittim: ‘Fiyatları artırmak için Müslümanların fiyatlarına (piyasalarına) müdahale eden kişiyi, Allah Teâlâ’nın kıyamet gününde büyük bir ateşe oturtması haktır.’”

(HM20579 İbn Hanbel, V , 28)


İbn Ömer’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim bir yiyecek maddesini kırk gün saklarsa, o kişi Allah Teâlâ’dan uzaklaştığı gibi, Allah Teâlâ da ondan uzaklaşır. Bir bölgenin insanları, aralarında aç bir kimse varken sabahlar iseler, Allah Teâlâ’nın himayesi onlardan uzak olur.”

(HM4880 İbn Hanbel, II, 32)Saîd b. Müseyyeb’in, Ma’mer (b. Abdullah) aracılığıyla naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Karaborsacılık yapan kimse günahkâr olur.”

(M4122 Müslim, Müsâkât, 129)

22 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Merhamet

© 2020 NurluHizmet

google play indir butonu türkçe.png
app store logo türkçe