İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır.

Cenab-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için vermiş, hayatı tahrip için değil! Ve hayatı ağır ve müşkül ve elîm ve azap yapmak için vermemiştir. Havf iki, üç, dört ihtimalden bir olsa, hattâ beş altı ihtimalden bir olsa ihtiyatkârane bir havf meşru olabilir. Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile havf etmek evhamdır, hayatı azaba çevirir.


Mektubat, Risale-i Nur


İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalaletin propagandacıları, avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.


Mektubat, Risale-i Nur


Hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men'edememiş ve edemiyor.


Mektubat, Risale-i Nur


İhfa ve havf riyadandır.


Divan-ı Harb-i Örfî, Risale-i Nur


Havf ve zaaf, tesirat-ı hariciyeyi teşci eder.


Hakikat Çekirdekleri, Risale-i Nur

45 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör