İlim Öğrenmek İçin Gelecek Olanlar


ilim öğrenmek

Hz. Âişe şöyle demiştir:

“Resûlullah (sav) sizin gibi böyle hızlı konuşmazdı. Aksine yanındakilerin ezberleyebileceği kadar tane tane ve yavaş konuşurdu.”

(T3639 Tirmizî, Menâkıb, 9)


Ebû Saîd el-Hudrî’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Size doğu tarafından ilim öğrenmek için insanlar gelecektir. Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz.”

(T2651 Tirmizî, İlim, 4; İM249 İbn Mâce, Sünnet, 22)


Abdullah (b. Mes’ûd) şöyle demiştir:

“Resûlullah (sav) bıkkınlık vermekten endişe ederek bize vaaz vermek için uygun günleri kollardı.”

(T2855 Tirmizî, Edeb, 72)

38 görüntüleme0 yorum