Hz. Peygamber'in “İlmin Ehil Olmayanlardan Öğrenilmesi Kıyametin Alametlerindendir" Buyurması

En son güncellendiği tarih: Oca 17


kıyamet alametleri, ilmin ehil olmayan tarafından bilinmesi

Enes b. Mâlik şöyle anlatıyor: Bir gün Hz. Peygamber'e "Ey Allah'ın Rasûlü! Emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker (iyilikleri emredip kötülüklerden nehyetme) ne zaman terkedilecektir?''diye sordum. "İsrâiloğullarının başlarına gelen sizin de başınıza geldiğinde" buyurdular. Bu kez "Ey Allah'ın Rasûlü! Onların başına ne gelmişti?" diye sordum. Şöyle cevap verdiler: "Hayırlılarınız arasında yalancılık, kötüleriniz arasında da hayasızlık ve her türlü kötülük yaygınlaşır. Yönetim küçüklerinizin, fıkıhsa rezillerinizin eline geçer.

Hz. Peygamber'e kıyametin alametleri soruldu. Şöyle buyurdular: "Kıyametin alametlerinden birisi de ilmin küçüklerden öğrenilmesidir".

Kaynak: Kenz II/139(İbn Asâkir ve İbnü'n-Neccar'dan).

Kaynak: İbn Abdilberr, Câmiu'l-Beyâni'l-İlm I/157(Ebu Ümeyye el-Cumahî'den); Heysemî I/135.

72 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör