Hz. Ömer ve Hz.Osman'ın Müslümanlara ''Emr-i bi'l-Ma'ruf ve Nehy-i Ani'l Münker''i Emretmeleri


Hz. Ömer bir gün insanlara "Sefih ve edepsiz bir kimsenin onun bunun namuslarına dil uzattığını gördüğünüzde sizi, onu engellemeye çalışmaktan alıkoyan şey nedir?” diye sordu. "Biz onun dilinden korkuyoruz!" dediler. O zaman Hz. Ömer şöyle buyurdu: "Ona engel olmaya çalışmanız sizlere en azından bir şehit sevabı kazandırır''.


Hz. Osman şöyle buyurmuştur: "Şerlileriniz ve kötüleriniz başınıza musallat olmazdan önce iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevinizi yerine getiriniz. Bunu yapmaz da kötüleriniz başınıza musallat olacak olursa artık iyilerinizin yapacağı beddualar da kabul olmayacaktır"


Kaynak: Kenz II/139 (İbn Ebî Şeybe, Ebu Ubeyd, el-Garib'inde, İbn Ebi'd-Dünya'dan).


Kaynak: Kenz II/139 (İbn Ebî Şeybe'den).

38 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör