Hamiyet-i İslâmiye ise nur-u imandan in'ikas edip dalgalanan bir ziyadır.

Hamiyet ise muhabbet, hürmet, merhametin netice-i zaruriyesidir. Onsuz olmaz ve illâ yalandır, sahtekârlıktır. Nefret, hamiyetin zıddıdır.


Sünuhat, Risale-i NurHamiyet-i İslâmiye ise nur-u imandan in'ikas edip dalgalanan bir ziyadır.


Mesnevi-î Nuriye, Risale-i NurHukuk-u umumiye içinde hamiyet-i diniye esas olmalı. Hamiyet-i milliye ona hâdim ve kuvvet ve kalesi olmalı.


Hutbe-i Şâmiye, Risale-i Nur


Bir kalp ve vicdan, fezail-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa ondan hakiki hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilmez.


Münazarât, Risale-i Nur

31 görüntüleme0 yorum