Hacc-ı şerif bi'l-asale herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir.

Hacc-ı şerif bi'l-asale herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir.


Sözler, Risale-i Nur


Bir hacı, ne kadar âmî de olsa kat'-ı meratib etmiş bir veli gibi umum aktar-ı arzın Rabb-i Azîm'i unvanıyla Rabb'ine müteveccihtir. Bir ubudiyet-i külliye ile müşerreftir.


Sözler, Risale-i Nur


Hac miftahıyla açılan meratib-i külliye-i rububiyet ve dürbünüyle nazarına görünen âfak-ı azamet-i uluhiyet ve şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair-i ubudiyet ve meratib-i kibriya ve ufk-u tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybet-i rububiyet “Allahu ekber, Allahu ekber” ile teskin edilebilir ve onunla o meratib-i münkeşife-i meşhude veya mutasavvire ilan edilebilir.


Sözler, Risale-i Nur

39 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Amel-i Sâlih

Hüsn-ü Zan

Niyet

© 2020 NurluHizmet

google play indir butonu türkçe.png
app store logo türkçe