EDDAİ!

Bismillahirrahmanirrahim

Ed-Dâî

1Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Said'den yetmiş dokuz emvat 2 bâ-âsâm âlâma.

Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş, Beraber ağlıyor 3 hüsrân-ı İslâma.

Mezar taşımla pür-emvat enîndar o mezarımla Revânım saha-i ukbâ-yı ferdâma.

Yakînim var ki, istikbal semâvâtı, zemin-i Asya Bâhem olur teslim yed-i beyzâ-yı İslâma.

Zira yemin-i yümn-ü imandır, Verir emn ü eman ile enâma.


Dipnot-1: Bu kıt'a onun imzasıdır. Dipnot-2: Her senede iki defa cisim tazelendiği için, iki Said ölmüş demektir. Hem bu sene Said yetmiş dokuz senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki, bu tarihe kadar Said yaşayacak. Dipnot-3: Yirmi sene sonraki bu şimdiki hali, hiss-i kablelvuku ile hissetmiş.


Bediüzzaman Said Nursi Şualar


21 görüntüleme2 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Şirk'e Dâir

© 2020 NurluHizmet

google play indir butonu türkçe.png
app store logo türkçe