Duanın Önemi

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur.”

(T3370 Tirmizî, Deavât, 1; İM3829 İbn Mâce, Dua, 1)


Enes b. Mâlik’in naklettiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Dua ibadetin özüdür.”

(T3371 Tirmizî, Deavât, 1)


Nu’mân b. Beşîr’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):

“Dua ibadetin ta kendisidir.” buyurmuş ve sonra şu âyeti (Mü'min Suresi, 60. ayet) okumuştur: “Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış hâlde cehenneme gireceklerdir.”

(Mü’min, 40/60; T3372 Tirmizî, Deavât, 1; D1479 Ebû Dâvûd, V itr, 23)


İbn Ömer’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sizden her kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmıştır. Allah’tan istenilen şeyler arasında O’na en sevimli geleni, afiyettir.” Resûlullah (sav) konuşmasına şöyle devam etmiştir: “Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse ey Allah’ın kulları, duaya sarılın!”

(T3548 Tirmizî, Deavât, 101)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sizden biriniz, ‘Dua ettim de duam karşılık görmedi.’ deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur.”

(D1484 Ebû Dâvûd, Vitr, 23; M6935 Müslim, Zikir, 91)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah’a, kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin. Bilin ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez.”

(T3479 Tirmizî, Deavât, 65)

15 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2020 NurluHizmet