Borçluya Kolaylık Sağlamak

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim darda kalan borçluya zaman tanırsa yahut (alacağının tamamını veya bir kısmını) borçluya bağışlarsa, Allah onu, başka hiçbir gölgenin (himayenin) olmadığı kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde (himayesinde) gölgelendirecektir.”

(T1306 Tirmizî, Büyû’, 67; M7512 Müslim, Zühd, 74)

10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör