ATÂ’ KAZAYI, KAZA DA KADERİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ..?

En son güncellendiği tarih: Oca 16

Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu vardır.

Atâ, kaza kanununu, kaza da kaderi bozar."

Bir çeşit kader vardır ki onun gerçekleşmesi Allah tarafından kesin hükme bağlanmıştır.

Bu hükmü verilen şeyin gerçekleşmesi kaçınılmazdır

ve onu dua ve himmet değiştiremez.

Bir çeşit kader de vardır ki, onun gerçekleşmesi bazı sebeplere bağlıdır.

İşte dua, himmet ve sadaka bu kısımda fayda verir.

"Meselâ: Bir şey hakkında verilen karar, kader demektir.

O kararın infazı, kaza demektir.

O kararın ibtaliyle hükmü kazadan afvetmek, atâ demektir.

Evet yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi,

atâ da kaza kanununun kat'iyyetini deler.

Kaza da ok gibi kader kararlarını deler.” (Mesnevi-i Nuriye,10.Risale)

Hükmün kazâ edilmemesiyle

o suç için takdir edilen ceza da ortadan kalkar, yani kazâ da kaderi delmiş olur.

Demek atânın kazaya nisbeti, kazanın kadere nisbeti gibidir. Atâ, kaza kanununun şümulünden ihraçtır. “(Mesnevi-i Nuriye,10.Risale)

Atâ kanununun tatbikatı da o ilmin şümûlündedir.

Cenab-ı Hak Ezeli ilmiyle ‘olacak’ herşeyi bildiğinden

Evvel ahir, zahir Batîn sıfatlarıyle,

her şeyi sebep ve neticeleriyle, hikmet ve hakikatiyle,

O ümmü’l-kitap denen kader defterin de yazmıştır…

İşte asıl olan bu kader değişmez.

Kader değişir mi
Kader değişir mi?

Değişiklikler “Levh-i Mahv ve isbat’ta” olmaktadır.

Üstadımız buna “yazar bozar tahtası” demektedir…

"Levh-i Mahv-İsbat ise,

sabit ve daim olan Levh-i Mahfuz-u A'za

vücud ve fenaya daima mazhar olan eşyada

mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki,

hakikat-ı zaman odur."(10.mektup)

Önce takdir edilen nice cezalar,

daha sonra tövbe vesilesiyle ve atâ kanunu ile affedilmekte,

Levh-i Mahv ve isbat’tan silinmekte

ve kaza edilmemektedir!..

Nitekim bir âyet-i kerîmede şöyle buyurulmaktadır:

“Allah dilediği şeyi mahveder ve dilediğini isbat eder.<