ALLAH’IM, -BANA, ARKAMDAN HAYIRLA YÂD EDİLMEYİ NASİP ET.

En son güncellendiği tarih: Oca 16

"Acib bir riyakârlık olan şöhretperestlik ve câzibedar bir hodfuruşluk olan

tarihlere şâşaalı geçmek,

(bu ilk paranteze kadar güzel hoş lâkin…)

ve insanlara iyi görünmek ise, Nurun bir esası ve mesleği olan ihlâsa zıttır ve münafidir.” Emirdağ Lâhikası-I sh: 195

(bu ikinci paranteze mana veremedim?..)

Nitekim Hz.Ali r.a “insanlara öyle iyi davranın ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasınlar!..”

Buyuruyor, bu durum da istikametimiz nasıl olmalıdır?..

Evvelâ rıza-yı İlâhî ve iltifat-ı Rahmânî ve kabul-ü Rabbânî

öyle bir makamdır ki,


Öldükten sonra hayırla anılmak
Öldükten sonra hayırla anılmak

insanların teveccühü ve istihsânı,

ona nisbeten bir zerre hükmündedir

Eğer teveccüh-ü rahmet varsa, yeter.

İnsanların teveccühü,

o teveccüh-ü rahmetin in'ikâsı ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür,

yoksa arzu edilecek birşey değildir.

Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez!..

Hubb-u cah hissi eğer susturulmazsa ve izale edilmezse,

yüzünü başka cihete çevirmek lâzımdır.(Mektubat-6.kısım)


Şöyle ki:

İnsanların takdiri, istihsanı,

Eğer böyle işte,

böyle amel-i uhrevîde illet ise, o ameli iptal eder.

Eğer müreccih ise, o ameldeki ihlâsı kırar.

Eğer müşevvik ise saffetini izale eder.

Eğer sırf alâmet-i makbuliyet olarak,

istemeyerek,

Cenab-ı Hak ihsan etse,

o amelin ve ilmin insanlarda hüsn-ü tesîri namına,

Vesile olan yapan gibidir!..” (Tirmizi,ilm)