Şükretmenin Ehemmiyeti


Allah'a doğru şükür nasıl olmalıdır ?

Kâinata dikkat edilse görünüyor ki kâinatın teşkilatı şükrü intac edecek bir surette her bir şey, bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi, şükürdür. Ve şu kâinat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en a'lâsı, şükürdür.


Mektubat, Risale-i Nur


Nimet ve rahmet-i İlahiyenin fiyatı, şükürdür.


Emirdağ Lâhikası, Risale-i Nur


Hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur, ona lâyıktır.


Mektubat, Risale-i Nur


Cenab-ı Hak hadsiz enva-ı nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil, o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor.


Mektubat, Risale-i Nur


Ona teşekkür etmek; o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur.


Mektubat, Risale-i Nur


Lezzetli rızık ve nimet, kısa ve muvakkat bir lezzet-i zahiriyesiyle beraber daimî, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı Rahmanîyi şükür ile kazandırır.


Mektubat, Risale-i Nur


Şükrün envaı var. O nevilerin en câmii ve fihriste-i umumiyesi, namazdır.


Mektubat, Risale-i Nur


Şükrün mikyası, kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helâl demeyip rast geleni yemektir.


Mektubat, Risale-i Nur


Rızık dahi bütün envaıyla manen ve maddeten, halen ve kālen şükür ile kaimdir, şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor.


Mektubat, Risale-i Nur


En a'lâ ve en yüksek tarîk olan tarîk-ı ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki o dört esas şöyle tabir edilmiş: “Der tarîk-ı acz-mendî lâzım âmed çâr çîz: Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak ey aziz.”


Mektubat, Risale-i Nur


Şükür içinde safi bir iman var, hâlis bir tevhid bulunur.


Mektubat, Risale-i Nur


Rızkın aşka lâyık bir sureti var o da şükür ile o suret görünür. Yoksa ehl-i gaflet ve dalaletin rızka aşkları bir hayvanlıktır.