Ümmetin Bırakamadığı Dört Cahiliye Adeti

Ebû Mâlik el-Eş’arî’nin rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimde câhiliye âdetlerinden kalma dört şey vardır ki bunları (kolaylıkla) terk edemezler. Bunlar; asaleti ile öğünme, nesepleri kötüleme, yıldızlarla yağmur isteme ve bağıra çağıra ölülere yas tutmadır.”

(M2160 Müslim, Cenâiz, 29)


Abdullah (b. Mes’ûd) (ra) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Ölenin ardından) yas tutarak elleriyle yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve câhiliye âdeti olarak bağırıp feryat eden kimse bizden değildir.”

(B1294 Buhârî, Cenâiz, 3)


Ca’fer b. Muhammed, babasından naklediyor:

“Câbir b. Abdullah’ın yanına vardım ve şöyle dedim: ‘Bana Allah Resûlü’nün (sav) Veda Haccı’ndan haber ver.’ ... O da Resûlullah’ın (sav) şöyle buyurduğunu söyledi: ‘... (Ey insanlar) şunu iyi bilin ki câhiliye zihniyetinden kaynaklanan her şey ayaklarımın altındadır...’”

(M2950 Müslim, Hac, 147)


Enes b. Mâlik şöyle demiştir:

“Sene içerisinde câhiliye halkının eğlence düzenlediği iki gün vardı. Peygamber (sav) Medine’ye geldiğinde, ‘Sizin de eğleneceğiniz iki gününüz oldu. Allah, câhiliyedeki o günleri sizin için daha hayırlı iki günle değiştirdi. Bunlar Ramazan ve Kurban Bayramı günleridir.’ buyurdu.”

(N1557 Nesâî, Îdeyn, 1)30 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2020 NurluHizmet

google play indir butonu türkçe.png
app store logo türkçe