Peygamberler ve Meslekleri

“PEYGAMBERLERİN MESLEKLERİ BİRBİRİNE UYMADIĞI GİBİ, İBADETLERİ DE BİRBİRİNE MUHALİFTİR. BUNUN ESBABI NEDİR? C – İtikad ve amelde, usûl ve ahkâm-ı esasiyede peygamberlerin hepsi daimdirler, sabittirler, müttehittirler. İhtilâf ve tefavütleri, ancak füruattadır. Zaten zamanların tebeddülüyle  füruatın da tebeddül ve tegayyürü tabiî birşeydir. Evet, mevâsim-i erbaada…

ALLAH ÎMÂN EDENLERİN DOSTUDUR

“ALLAH, ÎMÂN  EDENLERİN  DOSTUDUR, ONLARI  ZULÜMÂTTAN  NÛRA ÇIKARIR.” -Sırat’ellezine-  طَرِيقْ : -Yol.-veya  سَبِيلْ  : -Geniş yol.-kelimelerine  صِرَاطْ  : -Sınırları çizilmiş ve belirlenmiş yol- kelimesinin tercihi, mesleklerinin etrafı mahdut ve işlek bir cadde olduğuna ve o caddeye girenlerin…

İYYAKE NA’BUDU “(-نَعْبُدُ-يَّاكَl-)  “zamirinde iki nükte vardır. “Birincisi: Mâkablinde zikredilen sıfât-ı kemâliyenin (-كَ-) zamirinde müstetir ve mutazammın olduğuna işarettir. Çünkü, o sıfatların birer birer tâdadından hasıl olan büyük bir şevkle,…

Ve yalnızca Sen’den yardım dileriz

“Ve yalnızca Sen’den yardım dileriz” (Fatiha,5) نَسْتَعِينُ’de müstetir zamir,  نَعْبُدُ’nun fâili gibi, o üç cemaatten herbirine râcidir. Yani, “-Bizim vücudumuzun zerratı veya  -ehl-i tevhid Allah’ın birliğine ve her şeyin Ona ait olduğuna iman edenler cemaatı veyahut …

KUR’ÂN-I KERİM OKUNURKEN, İSTİMÂINDA BULUNDUĞUN ZAMAN MUHTELİF ŞEKİLLERDE DİNLEYEBİLİRSİN

“KUR’ÂN-I KERİM OKUNURKEN,  İSTİMÂINDA BULUNDUĞUN ZAMAN MUHTELİF ŞEKİLLERDE DİNLEYEBİLİRSİN…” Birincisi;.Resul-i Ekrem (ﷺ), nübüvvet kürsüsüne çıkıp nev-i beşere hitaben  Kur’ân’ın âyetlerini tebliğ ederken,  kıraatini kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. O fem-i mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun!...…

CİHAD, YÜCE İSLÂM’IN ZİRVESİDİR

CİHAD, YÜCE İSLÂM’IN ZİRVESİDİR“Ey îmân edenler! Sabredin!Sabırda (düşmanlarınıza) üstün gelin!(Her an cihâda) hazırlıklı olunve Allah’dan sakının! Tâ ki kurtuluşa eresiniz!..”( Âl-î İmran,200) “Cihad, Yüce İslâm’ın zirvesidir”(İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-Meâd) “[Ona…