Namaz  Tesbihatın Mahiyeti   – 1.ders

(ALLAHÜMME ENTE’SSELÂM VE MİNKE’SSELÂM…)

Hz. Sevbân (r.a) anlatıyor:

“Resûlullah () selam verip (namazdan çıkınca)

üç kere istiğfar

“Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah”da bulunup:

Allahümme ente’sselâm

ve minke’sselâm tebârekte

ve teâleyte yâ ze’lcelâli ve’l-ikrâm.” Amin!..

(Allah’ım sen selamsın. Selamet de sendendir.

Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin)” derdi.” 

[Müslim, Mesâcid 135, (591); Tirmizî, Salât 224, (300);

Ebû Dâvud, Salât 360 (1513); Nesâî, Sehv 80, (3, 68).]

Müslim’in rivâyetinin devamında şu ziyâde yer alır:

Velîd der ki:

“Evzâî’ye, sordum, hadiste zikredilen istiğfar nasıl olur?” 

Bana: “Estağfirullah, estağfirullah, dersin” diye cevap verdi.”

Selâm, Allah’ın isimlerindendir.

Hadiste: 

“Allah’ım Sen, mahlûkata has her çeşit kusurlardan,

noksanlıklardan selâmettesin, uzaksın.” demektir.

 “Selâmet de sendendir.” sözü de, 

“İnsanlara selâmeti sen verirsin, dilersen sen alırsın,

selâmetin varlığı da yokluğu da sendendir.” mânasını ifâde eder.

Tebârekte, 

mübârek oldun, münezzeh oldun mânalarına gelir.

Bu tâbirin aslı bereket’tir.

Bereket ise kesret, çokluk ve nemâ (artma) mânasına gelir. 

“Celâl ve kemâl sıfatlarının celâli, cemâli ve Kemâli sebebiyle,

noksan sıfatlardan uzaksın, münezzeh ve mukaddessin!..”

 Gibi mânalarla te’vil edilebilir.

Hülâsa, 

selâm verdikten sonra okunan bu zikr,

hürmet makamında 

sena ve tenzih maksadıyla söylenmektedir!..

(bk. Prof.Dr. İbrahim CANAN, Kütüb-ü Sitte Şerhi, , Cilt 16-17)

Bab-ı Şefkat NUR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir