Ebû Abdullah ez-Zübeyr b. Avvâm’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Birinizin ipini alarak dağa gidip, sırtında odun getirerek satması, Allah’ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

(B1471 Buhârî, Zekât, 50)

Mikdâm b. Ma’dîkerib’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

İnsan, elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud (as) da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

(B2072 Buhârî, Büyû’, 15)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir