Elbette ve herhalde, o kalbin Fâtırı,

o kalbi işlettirmesini ve bilkuvve tavırdan bilfiil vaziyetine çıkarmasını

ve inkişafını ve hareketini irade etmiş ki, öyle yapmış.”

(29. Mektup)

Vecizesinde ‘kalbi işlettirmesini ve bilkuvve tavırdan bilfiil vaziyetine çıkarmasına”

örnek verebilir miyiz?..

NAMAZIN MANASI, CENAB-I HAKK’I TESBİH VE TA’ZİM VE ŞÜKÜRDÜR!..”( 9.Söz)

Demiştik,

Bu manayı örneklemek gerekirse;

Yani, celaline karşı

kavlen ve fiilen “Sübhanallah

deyip takdis etmek” BİLKUVVE”dir.

Bunu ‘BİLFİİL’ vaziyetine getiren namazdaki “MÜDÂVEMET”dir.

Hem kemaline karşı,

lafzan ve amelen “ALLAHU EKBER

deyip ta’zim etmek ” “BİLKUVVEdir.

Bunu ‘BİLFİİL’ vaziyetine getiren namazdaki TÂDİL-İ ERKÂNdır.

Hem cemaline karşı,

kalben, lisanen ve bedenen “ELHAMDÜLİLLAH

deyip şükretmek “BİLKUVVE“dir.

Bunu ‘BİLFİİL vaziyetine getiren namazdaki “MUHAFAZA ”dır.

(9.Söz, 29.Mektup, İşaratü’l-İ’caz)

İkinci bir örnek vermek gerekirse;

“Herhangi biriniz bir kötülük görürse onu eli ile değiştirsin;

yapamazsa dili ile, bunu da yapamazsa kalbi ile değiştirsin,

sonuncu tavır imanın en zayıf şeklidir.” (Müslim; Kitabu’l-İman)

Bu hadis de,

Kötülüğü, Dille değiştirmenin Ülâma’ya ait olup,

(‘ma’ruf’u emir ve münkerden nehiy’) vazifesi olması hasebiyle BİLKUVVE’dir!..

Kötülüğü, ELLE değiştirmenin ise,

devletin mevcudiyeti halinde Ümera’ya

(Devletin güvenlik ve silahlı kuvvetlerine) ait olup,

Asayişi ve nizamı tesis etmek babında ‘BİLFİİL’dir!..

Bab-ı Şefkat Nur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir