Bediüzzaman hazretlerinin evrad u ezkar hayatını merak eden Fas’ın en büyük mütefekkirlerinden biri olan Taha Abdurrahman Bediüzzaman Hazretlerinin okuduğu evrad kitabı Hizbul-Hakaiki görünce şunları söyler:

“İşte bu, Muazzam Külliyat’ın menbaı…

Bu derecede kalblerde ve ruhlarda tesir eden böyle bir eserin arkasında,

böyle kuvvetli ve kesif bir ibadet olduğunu tahmin ediyordum.

Onun için ısrarla Bediüzzaman’ın evradını soruyordum.

Kalb etrafında, günlük meşgalelerden, günahlardan biriken perdeler,

muhatabın kalbinde ve ruhunda tesir edecek bir cümlenin

kalbin ta derinliğinden gelip çıkmasına mani olurlar.

Bu sebebden, bu Nurlar’da mademki, külli bir tesir var,

bu, o derslerin, kalbin tam umkundan ve derinliğinden geldiğine en büyük delildir.

Bu derinliğin arkasında da böyle kuvvetli bir evrad vardır.”

(Fas-Tetvan Sempozyumu Notlarından)

“Ben ilmin şehriyim. Ali ise, onun kapısıdır.”

işaretine mazhar Hz. Ali (r.a.)’nin bir kerameti olarak takdim etmektedir.

SEKİNE Hz Ali Efendimiz(r.a)’ den gelen bir ism-i Azam duasıdır!..

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyuruyor ki:

Bir zafere, iki ordu iştirâk eder. Bir, serhat ordusu yani cephede harp eden ordu. İkincisi ise DUÂ ORDUSU!…”

“Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye Kâdir’sin!..” derler.(tahrim,8)

Bab-ı Şefkat NUR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir