Dinin temelinde ve hedefinde ihlas vardır. Allah’ı en cami ve mücmel tanıtan Kul hüvallah ile başlayan en kısa sureye İhlas Suresi denmesi ne kadar manidardır.

Hatırımıza “Hüve Nüktesi” gelsin. Her bir zerrenin içinde hadsiz ilim, irade, kudret, sem’ ve basar gibi sıfatların tecelli etmesi ile Ehadiyeti ve Samediyeti gösterdiğini ders veriyor. Yani her zerre ve aslında her mahluk, hadsiz aciz, fakir, noksan ve sonsuz ihtiyaç sahibi iken; hadsiz bir kudret ve kuvvete, nihayetsiz ilim ve iradeye, her şeyi görür ve işitir bir basar ve sem’a sahipmiş gibi bir hal görünüyor. Bu da gösteriyor ki, her şey memur ve muvazzaftır.

Her şey istihdam ediliyor. Hadsiz gizli hazineler olan Esma-i İlahiye gösteriliyor. Bütün mevcudat KUL HÜVALLAHU EHAD. ALLAHÜSSAMED diyorlar. Hakikat noktasında insan da böyle derken, imtihan sırrıyla insana irade ve tercih verildiği için şuuren, aklen, kalben, ruhen, halen, kalen ve bütün latife ve duygularıyla KUL HÜVALLAHU EHAD. ALLAHÜSSAMED demesi bekleniyor ve isteniliyor.

İşte bu hakikatları Kur’an’dan ve Rasulullah’dan aldığı ders ile Risale-i Nur bütün kitaplarıyla bize ders veriyor.

Kainatın her zerresinde Ehadiyet ve Samediyetin damga, sikke, hatem ve turralarını göstererek, Ehadiyet ve Samediyet Sahibinin önünde maddeten ve manen secde ettiriyor.

Bunun için Risale-i Nurun tamamı İHLAS RİSALESİDİR. bu hizmette en büyük makam ise hizmetkarlık ve istihdamdır.

Ahmet KATIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir