Hz. Ömer bir gün insanlara “Sefih ve edepsiz bir kimsenin onun bunun namuslarına dil uzattığını gördüğünüzde sizi, onu engellemeye çalışmaktan alıkoyan şey nedir?” diye sordu. “Biz onun dilinden korkuyoruz!” dediler. O zaman Hz. Ömer şöyle buyurdu: “Ona engel olmaya çalışmanız sizlere en azından bir şehit sevabı kazandırır”.

Hz. Osman şöyle buyurmuştur: “Şerlileriniz ve kötüleriniz başınıza musallat olmazdan önce iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevinizi yerine getiriniz. Bunu yapmaz da kötüleriniz başınıza musallat olacak olursa artık iyilerinizin yapacağı beddualar da kabul olmayacaktır”

Kaynak: Kenz II/139 (İbn Ebî Şeybe, Ebu Ubeyd, el-Garib’inde, İbn Ebi’d-Dünya’dan).

Kaynak: Kenz II/139 (İbn Ebî Şeybe’den).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir