Ebu Eyyüb el-Ensârî, Mısır’da bulunan Ukbe b. Âmir’in yanına giderek “Ben buraya senden bir hadisi sormak için geldim. Hz. Peygamber’in bunu söyledikleri sırada orada bulunanlardan bir tek seninle ben hayattayız. Hadis mü’minin ayıp ve kusurlarının gizlenmesi hakkında idi; fakat ben tam olarak hatırlayamıyorum” dedi. Ukbe de “Hz. Peygamber ‘Kim bir mü’minin ayıbını örterse Allah kıyamet gününde onun günahlarını örter’ buyurmuştu” dedi. Bunun üzerine Ebu Eyyüb hiç beklemeksizin Medine’ye döndü. Oraya vardığında da devesinin yükünü ve eyerini çözmeksizin bu hadisi halka nakletti.

Kaynak: İbn Abdilberr, Câmiu’l-Beyâni’l- İlm 1/93 (İbn Cüreyc’den. İmam Ahmed de kopuk bir

senetle rivayet etmiştir).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir