Ebû Katâde’nin (ra) işittiğine göre Resûlullah (sav):

Allah’ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse, borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin, buyurmuştur.

(M4000 Müslim, Müsâkât, 32)

Câbir’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav):

Alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye, Allah rahmet etsin, buyurmuştur.

(B2076 Buhârî, Büyû’, 16)

Ebû Mes’ûd el-Bedrî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

Sizden evvelki ümmetlerden bir adam (kıyamet günü) hesaba çekilir ve (amel defterinde) hayır namına hiçbir şey bulunamaz. (Dünyada iken) zengin olan bu adam, insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan, eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah (meleklerine) şöyle buyurdu: “Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız; siz de onun kusurlarını silin.”

(M3997 Müslim, Müsâkât, 30)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir