Bilgi Yarışması 
"Allah'ın sonradan yaratılmış varlıklara benzememesi" sıfatına ne ad verilir?
"Sayfalar" manasına gelen küçük kitaplara ne ad verilir ?
Abdestte hangi organımızı mesh etmek farzdır?
Akabe Biatında kaç kişi Peygamberimiz ile biat etmişti
Aklın ve adetin yalan üzere birleşmeleri imkansız olan bir topluluğun rivayet ettiği hadise ne tür hadis denir?
Allah, hem yoktan var eder, hem de var olandan yeni bir şey yaratma gücüne sahiptir. Bu cümle Allah'ın hangi sıfatını açıklar?
Allah, sonsuz bilgi sahibidir. O'nun bilgisi kusursuz bilgidir. Gizliyi de açıkta olanı da bilir. Bu cümle Allah'ın hangi sıfatını açıklar?
Allah'ın "Dileme ve isteme" sıfatına ne ad verilir?

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!